سمینار آموزشی مدیریت فرآیندهای سازمان-شرکت فراگستر

سمینار آموزشی مدیریت فرآیندهای کسب و کار در روز پنجشنبه 4 تیرماه 1394 با حضور نمایندگان تعدادی از انواع شرکتهای تولیدی/خدماتی در سالن کنفرانس شرکت فراگستر برگزار گردید. دراین سمینار آموزشی چرخه عمر مدیریت فرآیندهای سازمان- زنجیره ارزش، استانداردهای مدلسازی فرآیندهای سازمان و نیز مکانیزاسیون فرآی...

بیشتر بخوانید...

شرکت توزیع برق آذربایجان غربی-ارومیه- ۱۳۹۴

دوره دو روزه مدیریت فرآیندهای سازمان با دیدگاه مدلسازی ازطریق استاندارد بی پی ام ان2 در شرکت توزیع برق آذربایجان غربی واقع در مرکز استان- ارومیه برگزار گردید. دراین دوره علاوه بر تشریح زنجیره ارزش- لزوم مدلسازی بر اساس استاندارد معین- اقدامات لازم برای آموزش نرم افزار ویژوال پارادایم و نیز تهیه ...

بیشتر بخوانید...

شرکت بیمه ایران-خرداد ماه ۱۳۹۴

کارگاه آموزشی مدیریت و مدلسازی فرآیندهای کسب وکار بر اساس استاندارد BPMN II‌در مرکز آموزشی شرکت بیمه ایران، از تاریخ 6 الی هفتم خرداد ماه 1394 برگزار گردید. دراین کارگاه آموزشی تأکید اصلی بر روی شرح وظایف مدیریت فناوری اطلاعات جهت گردآوری و تدوین مستندات و مدلسازی فرآیندهای سازمان به منظور انجام...

بیشتر بخوانید...

کانال تلگرام

به منظور راهبری و ایجاد ارتباطات سریعتر با کاربران محترم اقدامات لازم برای استفاده از قابلیتهای نرم افزار تلگرام انجام شده است.دراین خصوص اقدامات به شرح زیر قابل ذکر است 1- کانال تخصصی چارچوب مدیریت فرآیندهای سازمان @BPMCBOK شامل کلیه اطلاعات مورد نیاز از پیکره عمومی دانش مدیریت فرآیندهای سازمان...

بیشتر بخوانید...

طبقه بندی دوره های آموزشی مدیریت فرآیندهای سازمان

دوره آموزشی مدیریت فرآیندهای کسب و کار شامل دو گروه دوره آموزشی به شرح زیر ارائه میگردد. 1- دوره چارچوب مدیریت فرآیندهای کسب و کار : دوره مذکور دو روزه، 16 ساعت شامل بررسی استاندارد BPM CBOK پیکره عمومی دانش مدیریت فرآیندهای کسب و کار می‌باشد. این استاندارد توسط انجمن متخصصین مدیریت فرآیندهای سا...

بیشتر بخوانید...
بالا