مدیریت عملکرد سازمان

مدیریت عملکرد بنگاه یکی از منابع مفید در خصوص بررسی چرخه عمر مدیریت فرآیندهای سازمان از دیدگاه متدولوژی AVE‌می‌باشد. این متدولوژی توسط شرکت آیدیس شیر  جهت مدیریت فرآیندهای سازمان و پشتیبانی سیستمهای اطلاعاتی SAP ارائه گردیده است. کتاب مورد نظر چاپ اشپرینگر و جزء منابع مفید جهت شناسایی شاخصهای عم...

بیشتر بخوانید...
بالا