مدیریت فرآیندهای سازمان BPM و معماری بنگاه EA

استاندارد مدلسازی فرآیندهای سازمان تحت عنوان EPC مخفف عنوان EVENT-DRIVEN PROCESS CHAIN یا زنجیره رخداد فرآیند، یکی از استانداردهای مطرح در حوزه مدلسازی فرآیندها می‌باشد. این استاندارد به عنوان استاندارد آلمانی علاوه بر کاربرد عملیاتی در حوزه مدیریت فرآیندهای کسب و کار،کلیه جزئیات و نیازمندیهای م...

بیشتر بخوانید...
بالا