4-استفاده نامناسب از رخداد پیغام

4-استفاده نامناسب از رخداد پیغام

استفاده نامناسب از رخداد پیغام

1- یکی از کاربردهای نادرست رخدادهای پیغام(Message Events) اتصال آنها به یک رل خارجی(Pool) از طریق جریان پیغام می باشد(Message Flow). این امر اصولاً نادرست بوده و عملاً معنی آن امکان ارسال پیغام از یک مبدأ به یک مقصد معین است، به همین سبب در نمودار شکل زیر همانگونه که ملاحظه میگردد از دیدگاه نویسنده اصول مدلسازی استفاده مستقیم از رخداد جهت اتصال به Pool خارجی نادرست میباشد و استاندارد مدلسازی فرآیندها این ارتباط را نادرست میداند.

جهت نمایش رخداد پیغام از شکل یک پاکت نامه سفید رنگ درون یک دایره استفاده شده است. این نوع رخداد میانی به مفهوم رخداد پیغام دریافت کننده است، لذا نمیتواند به عنوان رخداد ارسال کننده مورد استفاده قرار گیرد. اصولاً ایرادی هم که استاندارد BPMN2 بر روی این رخداد دارد به همین دلیل است که یک رخداد دریافت کننده اطلاعات، نمی تواند به عنوان عامل ارسال در نظر گرفته شود. برای رفع این مشکل موارد به شرح زیر قابل انجام است . 

به منظور رفع مشکل ایجاد گردیده در استاندارد مدلسازی فرآیندها، یک قابلیت جدید در استاندارد BPMN2 در نظر گرفته شده است تا نسبت به رفع مشکل ایجاد گردیده اقدام گردد.در این خصوص رخداد میانی پیغام دو حالت مختلف میتواند داشته باشد که در ابزار مدلسازی فرآیندها از آنها استفاده میشود. این دو حالت به ترتیب به مفهوم Capture به معنی دریافت کننده و Throw به معنی ارسال کننده می باشد. یک رخداد میانی میتواند هر کدام از دو حالت مورد نظر را دارا باشد. در صورتیکه یک رخداد میانی دارای حالت Throw باشد قابلیت ارسال پیغام از طریق آن به یک رل خارجی مهیا میگردد. این قابلیت سبب گردیده است تا محدودیت ارسال پیغام از طریق یک رخداد میانی به یک رل خارجی از بین برود. در شکل زیر منو انتخاب انواع رخدادهای میانی در نرم افزار ویژوال پارادایم ملاحظه میگردد که رخداد میانی پیغام میتواند یکی از دو حالت دریافت و ارسال را داشته باشد.

  1. هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.

    ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!
بالا