گامهای اصلی مدلسازی فرآیندهای سازمان

گامهای اصلی مدلسازی فرآیندهای سازمان

بر اساس ویدئو پیوست ملاحظه میگردد اقدامات لازم برای مدلسازی فرآیندهای سازمان شامل موارد به شرح زیر می‌باشد.

1- تعیین رلها و نقشهای مؤثر در انجام فعالیتهای فرآیند، که در مدلسازی فرآیندها تحت عناوین Pool‌ و Lane معرفی میگردند

2- تعیین ذینفعان اصلی فرآیند که به عنوان عوامل خارجی در بیرون از محدوده فرآیند، ارتباط مؤثری با فرآیند دارند یعنی یا دریافت‌کننده داده و یا ارسال کننده داده می‌باشند. اصطلاحاً در مدلسازی فرآیندها تحت عنوان Black Pool نامیده میشوند.

3-تعیین رخداد آغازین، یعنی تعریف و شفاف‌سازی عامل آغاز‌کننده فرآیند که این امر میتواند بر اساس یک گزارش، سند، درخواست، پارامتر زمان یا هر عامل دیگری باشد.

4-تعریف فعالیتهای اصلی فرآیند

5- تعریف درگاههای تصمیم‌گیری، شایان ذکر است که درگاههای تصمیم‌گیری از عوامل اتلاف زمانی در فرآیندها می‌باشند و شناخت کامل آنها در موضوعات بهبود فرآیندی بسیار کاربردی است.

در پایان به عرض میرساند که یکی دیگر از عوامل بسیار مهم در مدلسازی فرایندهای سازمان تعیین محصول یا خروجی فرآیندها می‌باشند که تحت عنوان رخداد پایانی معرفی میشوند.

با کلیک بر روی تصویر زیر یا عنوان "لینک مشاهده" ، ویدئو مربوط به گامهای اصلی مدلسازی فرآیندهای سازمان قابل مشاهده می‌باشد.

12

لینک مشاهده

 

  1. هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...

    نوشتن دیدگاه

بالا