تعاریف و مفاهیم کاربردی در حوزه مدیریت فرآیندهای سازمان

تعاریف و مفاهیم کاربردی در حوزه مدیریت فرآیندهای سازمان

تعاریف و مفاهیم مورد استفاده در مدیریت فرآیندهای کسب و کار

یکی از نکات بسیار مهم در هر شاخه علمی توجه به تعاریف و مفاهیم و محدودیتهای در نظر گرفته در علوم مورد نظر می­باشد. در حوزه چارچوب مدیریت فرآیندهای کسب و کار، تعار

یف و مفاهیم اولیه به شرح زیر ارائه گردیده است.

کسب و کار(Business): ماهیت کسب و کار به معنی تعامل افراد با همدیگر به منظور انجام مجموعه‌ای از فعالیت‌ها برای ایجاد ارزش جهت مشتریان سازمان و بازگشت سرمایه به ذینفعان کسب و کار می‌باشد.

فرآیند(Process): فرآیندها مجموعه‌ای از فعالیت‌ها و رفتارهایی هستند که به وسیله منابع انسانی و یا ماشین‌آلات، به منظور دستیابی به یک یا چند هدف ایجاد شده‌اند. فرآیندها به وسیله رخدادهای بخصوصی فعال می‌شوند و هرکدام دارای یک یا چند خروجی هستند که البته این خروجی‌ها ممکن است در انتهای فرآیند و یا در تعاملات فرآیند با سایر فرآیندها ایجاد شوند.

فرآیندها ترکیبی از مجموعه فعالیت‌ها و اقدامات مرتبط با همدیگر هستند که یک خروجی بخصوص را ایجاد می‌نمایند. در مستندات مدیریت فرآیندهای کسب و کار، یک فرآیند کسب و کار به عنوان یک اقدام/فعالیت e2e تعریف می‌شود که سبب ایجاد ارزش برای مشتریان سازمان می‌شود. ایجاد ذهنیت و تصور کلی از عملیات e2e در سازمان امری ضروری است، چرا که فرآیندهای e2e شامل کلیه فعالیتهای سازمان
می‌باشند و از میان همه محدودیت‌های افقی در سازمان عبور می‌کنند و جهت ارائه خدمات و سرویسهای کامل از دیدگاه سازمان به مشتریان آن ضروری هستند.

مدیریت فرآیندهای کسب و کار(Business Process Management): مدیریت فرآیندهای کسب و کار یک روش سازمان‌یافته و نظام‌مند به منظور تعریف، طراحی، ایجاد، مستندسازی، اندازه‌گ

یری، پایش و کنترل کلیه فرآیندهای کسب و کار مکانیزه و غیرمکانیزه، به منظور دستیابی به نتایج هدفگذاری شده همسو با اهداف استراتژیک سازمان می‌باشد.

@bpmcbok

  1. هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.

    ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!
بالا