اشتباهات رایج در مدلسازی فرآیندهای سازمان

اشتباهات رایج در مدلسازی فرآیندهای سازمان

ابزار مدلسازي فرآيندهاي سازمان به عنوان زبان مشترك كليه پرسنل سازمان بيانگر وضعيت گردش داده و جريان عمليات در سازمان است. درك مفاهيم و المانهاي اين استاندارد سبب ميگردد كه مدل فرآيندي تهيه شده به بهترين نحو ممكن وضعيت موجود سازمان را نمايش دهد. برخي اشتباهات رایج در مدلسازی فرایندهای سازمان به شرح زیر قابل ذکر می‌باشد.

1- عدم استفاده صحیح از بردارهای ارتباطی-01

2-عدم استفاده صحیح فعالیتها و رخدادها-02

3-کاربرد نامناسب رخداد زمان-03

4-استفاده نامناسب از رخداد پیغام-04

5-استفاده نادرست از بردارهای ارتباطی رلهای یک فرآیند-05

6-استفاده نادرست از Sequence Flow در ارتباط با زیرفرآیندها-06

7-برخی اشتباهات مدلسازی در گیتهای تصمیم-07

 

@bpmcbok

  1. هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.

    ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!
بالا