ارزشها، اعتقادات،‌رهبری و فرهنگ

ارزشها، اعتقادات،‌رهبری و فرهنگ


ارزشها، اعتقادات،رهبری

تجربه BPM به وسیله مجموعه‌ای از ارزش‌ها، اعتقادات، رهبری و فرهنگ به عنوان چارچوب محیطی که سازمان در آن فعالیت می‌کند تعریف می‌شود. این عوامل بر روی رفتار و ساختار سازمان مؤثر هستند. سازمانها در این موقعیت اقدامات لازم را برای ایجاد و راه‌اندازی فرصت‌های مناسب به منظور بحث و گفتگوی آزاد، رشد تخصصی و شخصی پرسنل ایجاد کرده و یک بستر و پایه به منظور ایجاد ارتباطات خارجی با سایر عوامل مرتبط همانند مشتریان و تأمین‌کنندگان در سطح وسیعی به وجود می‌آورند. این ارزش‌ها، اعتقادات، رهبری و فرهنگ میزان موفقیت یا عدم موفقیت سازمان را در هر دو جنبه سازمانی و مالی معین می‌کنند، BPM بر روی فرآیندهایe2e[1] که برای مشتریان سازمان، ارزش ایجاد می‌کند تمرکز دارد. تعهد به فرآیندها و ارزش‌های مشتری، سنگ زیربنای تجربه مدیریت فرآیندهای کسب و کار در یک سازمان می‌باشد. در کتاب پیکره عمومی دانش مدیریت فرآیندهای کسب و کار سعی گردیده است که کلیه مباحث ارزش‌های سازمان، اعتقادات، رهبری و فرهنگ به منظور پشتیبانی و راه‌اندازی BPMدر سازمان، مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

[1] e2e: end to end

@bpmcbok

  1. هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.

    ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!
بالا