مدلسازی فرآیندهای سازمان-Business Process Modeling

مدلسازی فرآیندهای سازمان-Business Process Modeling

Business Process Modeling

1- مدل‌های فرآیندی، نمایش یا تصویر ساده‌سازی شده از فعالیتهای یک کسب و کار هستند.

2-یک مدل فرآیندی، یک مدل مفهومی است که انواع فرضیات مختلف در مورد فرآیند را در درون خود نگه می‌دارد.

3- مدل‌های فرآیندی، جهت انجام امور مستندسازی، تجزیه و تحلیل یا طراحی مدل کسب و کار کاربرد دارند.

4-مدل‌های فرآیندی، مفهومی برای ایجاد ارتباطات و همسویی طراحی و نیازمندی‌ها و یا به عنوان ابزاری برای تجزیه و تحلیل فرضیات فرآیندها، آموزش و تشریح فرآیند فراهم می‌سازد.

5-سطوح مختلف فرآیندهای کسب و کار در سازمان به وسیله مدل‌هایی که اختلاف سطوح و محدوده‌های فرآیندها را جهت اهداف و مقاصد مختلف نمایش می‌دهند، تشریح می‌گردند.

6-انواع ابزارهای مستندسازی، مدل‌های فرآیندی و راهکارهای مختلف برای توسعه مدل‌های فرآیندی وجود دارند.

  1. هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...

    نوشتن دیدگاه

بالا