تجزیه و تحلیل فرآیند- Process Analysis

تجزیه و تحلیل فرآیند- Process Analysis

Process Analysis

1- تحلیل فرآیند به منظور ایجاد یک شناخت و درک عمومی از وضعیت جاری فرآیندهای سازمان و بررسی میزان تطابق آن با اهداف سازمان کاربرد دارد.

2- تحلیل فرآیندهای سازمان در هر زمانی که تشخیص داده شود الزامی است، امکان‌پذیر است، اما سازمان باید دارای اهداف معینی به منظور پایش پیوسته خود باشد.

3- افراد و اشخاص مختلفی که در تیم تحلیل فرآیند حضور دارند شامل مدیریت اجرایی و تیم افقی از سازمان هستند که این تیم شامل ذینفعان و متخصصان بر اساس انواع موضوعات مختلف و متخصصین تجزیه و تحلیل فرآیندهای سازمان می‌باشند.

4-تجزیه و تحلیل فرآیند می‌بایستی توجیه مناسب برای فعل و انفعالات فرآیند در کسب و کار مورد نظر داشته و نیز برای موارد و مشکلات زیر دلایل توجیهی ارائه نماید.

4-1-اینکه چرا دست یابی به اهداف عملکردی رخ نداده است.

4-2-دلیل کاهش فعل و انفعالات مشتریان سازمان

4-3-تبادلاتی که منجر به ایجاد قطع ارتباطات فرآیند در سازمان می‌شوند.

4-4-تنوع فرآیندها

4-5-گلوگاهها

5- بسیاری از تکنیک‌های آنالیز و تحلیل در خلال انجام امور تجزیه و تحلیل فرآیندهای سازمان قابل استفاده بوده و ازطریق آنها می‌توان انواع اطلاعات مورد نیاز برای تحلیل فرآیند را معین نمود. تکنیک‌های مورد نظر می‌بایستی کارایی منابع انسانی، سیستم‌ها، فناوری‌ها، ابزارهای مدلسازی، محیط کسب و کار و ارزیابی استراتژی سازمان را درنظر بگیرند.

6- متدولوژیها و چارچوب‌های فرآیندی، عوامل مهمی در ایجاد یک مسیر مورد قبول برای آنالیز فرآیندهای سازمان بوده و موفقیت در امر بهبود را دو چندان می‌کنند.

7- عوامل بحرانی موفقیت برای انجام یک تجزیه و تحلیل خوب از فرآیندهای سازمان عبارتند از: رهبری ارشد سازمان، در نظرگرفتن معیارهای اندازه‌گیری مناسب، مقایسه با سایر فرآیندهای هم‌نوع، فعل و انفعالات مشتریان سازمان و نیز در نظر گرفتن امور فرهنگی مرتبط با فرآیندها

  1. هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.

    ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!
بالا