طراحی فرآیند- process design

طراحی فرآیند- process design

Process Design

1-طراحی فرآیند بیانگر روش ساخت فرآیندهای جدید در سازمان است به نحوی که همراستا با استراتژی کسب و کار باشند.

2-تیم طراحی فرآیند شامل گروهی متشکل از رهبری ارشد، مالکین فرآیند و ذینفعان آن است که در ساخت فرآیند دخیل هستند.

3-تیم طراحی فرآیندهای سازمان می‌بایستی شامل متخصصین موضوعی، ذینفعان، مشارکت‌کنندگان در فرآیند و مشتریان فرآیند باشند.

4-در زمان طراحی یک فرآیند جدید می‌بایستی مواردی به شرح زیر مد نظر قرار گیرند:

4-1-طراحی در جهت تقویت فعالیتهای دارای ارزش‌افزوده

4-2-ایجاد کار در جایگاهی که بیشترین نیاز به آن احساس می‌شود.

4-3-ایجاد یک نقطه ارتباط مناسب با مشتریان سازمان

4-4-یکپارچه‌سازی فرآیندهای مختلف

4-5-کاهش تبادلات در فرآیندها

4-6-کاهش تعداد گروههای اطلاعاتی

4-7-ایجاد بیشترین امکان استفاده از اطلاعات در زمانی که به آن نیاز است.

4-8-تصاحب و دریافت اطلاعات برای یکبار و به اشتراک‌گذاری آن با کلیه واحدها

4-9-طراحی مجدد فرآیند قبل از انجام اتوماسیون اداری فرآیندها

4-10-طراحی واحدهای اندازه‌گیری مطلوب در سازمان

4-11-استانداردسازی فرآیندها

4-12-در نظرگرفتن تیم‌های مکانی و شبکه‌ای داخلی و برون‌سپاری شده

5-فعالیتهای مرتبط با طراحی فرآیندهای سازمان به شرح زیر است:

5-1-طراحی فرآیند از طریق مدلسازی و سایر ابزارهای مورد نیاز

5-2-تعریف فعالیتهای فرآیندهای جدید

5-3-تعریف قواعد کسب و کار در فرآیند جدید

5-4-تعریف تبادلات مابین فعالیتهای فرآیند

5-5-تعریف واحدهای اندازه‌گیری فرآیند.

5-6-ایجاد امکان مقایسه فرآیندها و الگوبرداری از فرآیندهای مشابه و استاندارد

5-7-انجام شبیه‌سازی و تست فرآیند

5-8-تهیه طرح پیاده‌سازی فرآیند

6-عوامل بحرانی موفقیت عبارتند از رهبری، مالکیت فرآیند، تیم‌های افقی

7-طراحی فرآیند باید با رویکرد بهبود مستمر دنبال گردد تا اینکه برای فقط یک رخداد و در یک زمان خاص دنبال شود.

8-کسب و کارهای مختلف می‌بایستی به سرمایه‌گذاری بر روی مدیریت فرآیندهای کسب و کار متعهد باشند تا بتوانند از منافع کارایی فرآیندها بهره‌مند گردند.

9-همه فرآیندهای سازمان باید همسو با نیازمندیهای مشتریان سازمان باشند.

@bpmcbok

  1. هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.

    ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!
بالا