فناوريهاي مورد استفاده در مديريت فرآيندهاي سازمان-BPM Technologies

فناوريهاي مورد استفاده در مديريت فرآيندهاي سازمان-BPM Technologies

چرا فناوري مهم است؟

متخصصين زيادي كه در حوزه‌هاي مختلف BPM فعاليت دارند و در اين مستند با ايشان مصاحبه به عمل آمده، همگي بر استفاده مناسب از نرم‌افزارهاي كاربردي كامپيوتري جهت انجام امور تجزيه و تحليل، طراحي، پياده‌سازي، اجرا و مديريت و پايش فرآيندهاي كسب و كار  در سازمان نظر مثبت دارند.
تجربيات بدست آمده از BPM سبب گرديده است كه نيازمندي براي نرم‌افزارهاي كاربردي و همگرائي آنها براي يك هدف خاص مانند تجزيه و تحليل امور مالي، مديريت ركوردهاي اطلاعاتي، داده‌كاوي و مدل‌های تصميم‌گيري بيشتر احساس گردد
چرخه عمر توسعه، پياده‌سازي، اندازه‌گيري و پايش فرآيندهاي سازمان شامل تعداد بسيار زيادي از انواع فعالیتهای پيچيده هستند. به منظور پشتيباني فعالیتهای مذكور سیستم‌های كامپيوتري بسيار خبره شده‌اند
 
  1. هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...

    نوشتن دیدگاه

بالا