متحرک سازی فرآیندهای سازمان-Animation

متحرک سازی فرآیندهای سازمان-Animation

https://www.bpmbok.ir/files/Vid...


استاندارد #bpmn2 یکی از قویترین ابزار مدلسازی و شناخت فرآیندهای سازمان است از مزایای بیشمار این استاندارد میتوان به چند مورد اشاره نمود.1- کمک در تعیین نقطه شروع فرآیند، یعنی اینکه تعیین کنیم چه عامل/عواملی سبب شروع گردش کار میشوند. اصطلاحاً Start Event مینامیم2- کمک در تعیین نقطه پایانی فرآیند، یعنی محصولاتی که توسط فرآیند تولید میگردند. اصطلاحاً End Event مینامیم3-کمک در تعیین ارتباطات برون سازمانی و تعامل با سایر ذینفعان در میانه فرآیند اصطلاحاً Intermediate Event مینمامیم4- کمک در تعیین اینکه هر فعالیت توسط چه رلی درسازمان انجام میشود این رل حتی میتواند یک سیستم مکانیزه، یک پست سازمانی، یک ماشین اتوماتیک و یا یک فرآیند دیگر باشد. 5- کمک در تعیین و دسته بندی کلیه تصمیم گیریها در فرآیند، 6- کمک در تعیین حرکت فرم به عنوان حمال داده Data Object مینمامیم7- کمک در تعیین درجه مکانیزاسیون فرآیند، از طریق تعیین درجه مکانیزاسیون تک تک فعالیتهای فرایند، در مدلسازی فرآیندها واقعیتها دیده میشوند و از هر گونه خیالپردازی و یا اغراق در انجام فعالیتها خودداری میشود. اصولاً هر گونه پروژه بهبود، تجزیه وتحلیل و بازمهندسی فرآیندهای سازمان منوط به شناخت دقیق فرایندها و نهایی سازی مدل وضعیت موجود سازمان میباشد. با تشکر
https://bpmbok.ir@bpmcbok اینستاگرام@bpmcbok تلگرام

  1. هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...

    نوشتن دیدگاه

بالا