سازمان اتكا- تيرماه الي شهريورماه 1400

سازمان اتكا- تيرماه الي شهريورماه 1400

به منظور افزايش سطح كيفي محصولات/خدمات در سازمان اتكا اقدامات لازم براي تعريف و برگزاري دوره هاي آموزشي مديريت فرآيندهاي سازمان انجام گرديده است. دراين خصوص شش كارگاه تخصصي مدلسازي و شناخت فرآيندهاي سازمان جهت نمايندگان شركتهاي زيرمجموعه اتكا برگزار گرديده است. از جمله سازمانهاي زيرمجموعه اتكا ميتوان به صنايع گوشت، كارخانجات قند، كارخانجات روغن، بازرگاني، صنام الكتريك، كنسرو تن­ ماهي قائم­شهر،شركتهاي كشت وصنعت، مزرعه نمونه، فروشگاههاي اتكا اشاره نمود. در كليه دوره هاي آموزشي برگزار شده سعي گرديده است كه فرآيندهاي مرتبط با امور كيفيت به صورت نمونه تهيه و اقدامات لازم براي ايجاد شناسنامه فرآيند و نمودار BPMN2 جهت آمادگي براي تجزيه و تحليل فرآيندها انجام شوند. ضمن سپاسگزاري از جناب دكتر پارسا

  1. هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...

    نوشتن دیدگاه

بالا