کانال تلگرام

به منظور راهبری و ایجاد ارتباطات سریعتر با کاربران محترم اقدامات لازم برای استفاده از قابلیتهای نرم افزار تلگرام انجام شده است.دراین خصوص اقدامات به شرح زیر قابل ذکر است 1- کانال تخصصی چارچوب مدیریت فرآیندهای سازمان @BPMCBOK شامل کلیه اطلاعات مورد نیاز از پیکره عمومی دانش مدیریت فرآیندهای سازمان...

بیشتر بخوانید...
بالا