اولین دی وی دی آموزشی مدیریت فرآیندهای سازمان- استاندارد مدلسازی BPMN۲

منوی دی وی دی آموزشی مدیریت فرآیندهای سازمان 1-آموزش تئوری مفاهیم 2-آموزش المانهای #BPMN2 3-آموزش ویژوال پارادایم 4-آموزش #SOLUTION_COMPOSER بهرام ناجدی http://BPMBOK.IR 09122451621 مرورگر شما از فایل های ویدیویی پشتیبانی نمی کند! به منظور ترویج فرهنگ آموزشی و نیز ارائه تجرببیات مرتبط با امور فر...

بیشتر بخوانید...

کاربرد نرم افزار در مدیریت فرآیندهای سازمان

چرخه عمر مدیریت فرآیندهای کسب و کار بالغ بر تعدادی فعالیتهای اساسی و متضمن چرخه تکرار مدیریت بر فرآیندهای سازمان است. همانگونه که قبلاً نیز دراین خصوص اشاره گردیده است، فعالیتهای عمده شامل برنامه ریزی استراتژیک فرآیندهای سازمان، طراحی و مدلسازی، تجزیه و  تحلیل، بهبود، بازمهندسی، مکانیزاسیون، طرا...

بیشتر بخوانید...
بالا