استاندارد EPC(Event Driven Process Chain)

استاندارد EPC(Event Driven Process Chain)

نمادهای EPC با همکاری میان شرکت SAP AG و دانشگاه سارلند و بر پایه شبکه‌های تصادفی (stochastic networks) و شبکه های موازی(Petri nets)  توسعه یافتند.[1]EPC عنصر کلیدی در مدل‌سازی فرایندهای کسب و کار به وسیله SAP R/3 است.  

  مقدمه‌ای بر مدلسازی در نرم افزار  ARIS

پلتفرم ARIS دارای ماژول های متفاوتی می باشد که هر یک وظایف متفاوتی را در چرخه فرآیندهای کسب و کار دارا می‌باشند. ماژول مدل‌سازی در پلتفرم ARIS، نرم
افزارهایARIS Business Architect  و ARIS Business Designer است.
              

ARIS

      

مدلهای فرآیندی در ARIS

نرم افزار ARIS در حوزه مدلسازی فرآیندها شامل دو مدل اصلی می باشد:

- نمودار VACD [2]
یا زنجیره ارزش فرآیندهای سازمان که به منظور نمایش فرآیندهای کلان سازمان و یا همان نقشه فرآیندهای سازمان مورد استفاده قرار می گیرد. در واقع با
مشاهده این مدل می توان یک دید کلی نسبت به کل فرآیندهای سازمان پیدا نمود.

- مدلEPC

تعریف EPC: در این نمودار توالی فعالیت‌های اجرایی در فرایندهای کسب و کار که منجر به تولید ارزش می گردد تشریح می‌شود. برای مدل‌سازی فرایندها در سطوح میانی تا سطح دستورالعمل‌ها از این مدل استفاده می‌شود .Event Driven Process Chain

- نمادهای نمودار EPC

سه گروه اصلی تشکیل دهنده یک نمودار EPC به شرح زیر می باشند:

- کارکردها و وقایع

نمادهای اصلی بکار رفته در این گروه در جدول زیر معرفی شده­اند

- قواعد

 

- منابع

[1] Event-driven Process Chain
[2] - Value Added Chain Diagram

@bpmcbok

  1. هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...

    نوشتن دیدگاه

بالا