مدلهای مرجع فرآیندهای کسب و کار

مدلهای مرجع فرآیندهای کسب و کار

مدلهای مرجع یا چارچوب‌های فرآیندی، چارچوب‌های پایه‌ای استاندارد به منظور تسهیل در امور تجزیه و تحلیل و آنالیز فرآیندها هستند. چارچوب‌ها عموماً به منظور نمایش بهترین دیدگاه در خصوص چگونگی عملکرد فرآیندهای سازمان کاربرد دارند. نمونه این گونه فرآیندها در حوزه مدیریت زنجیره تأمین را می‌توان در خصوص مدل‌های ارائه شده توسط اسکور[1] و یا سایر مدل‌هایی که به عنوان مرجع و بهترین مدل هستند اشاره نمود. این نکته بسیار مهم است که برخی صنایع امکان انطباق با چارچوب‌های استاندارد شده را دارا هستند که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به حوزه‌های تولید و زنجیره تأمین در چارچوب مدل اسکور اشاره نمود. حداقل سه منبع اصلی و مهم به عنوان منابع راهنما می‌توانند جهت ایجاد نمای شماتیک فرآیندهای سازمان در سطح فرآیندهای کلان بنگاه مورد استفاده قرار گیرند. راهنمای مرجع فرآیندهای MIT، چارچوب طبقه‌بندی فرآیندهای[2] انجمن کیفیت و بهره‌وری آمریکا[3]و مدل مرجع زنجیره ارزش[4]مربوط به گروههای زنجیره ارزش. همچنین برخی مدل‌های مربوط به صنایع خاص وجود دارند که در این مورد می‌توان به مدل eTOMمربوط به شرکت‌های مخابراتی و یا ACORD در صنعت بیمه اشاره نمود که بسیار مورد توجه هستند.

مدل مرجع


 SCOR:Supply Chain Operational Reference model [1]

[2] PCF:Process  Classification  Framework

[3] APQC:American Productivity & Quality  Council

[4] VRM:Value chain Reference Model

  1. هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...

    نوشتن دیدگاه

بالا