مدل مرجع فرآیندی-SAP Solution Composer

مدل مرجع فرآیندی-SAP Solution Composer

یکی از راهکارهای اصلی جهت طبقه‌بندی فرآیندها، الگوبرداری از مدلهای مرجع در حوزه تخصصی می‌باشد. دراین خصوص سازمان‌ها و شرکتهای مختلف اقدام به گردآوری وتجمیع اطلاعات طبقه‌بندی فرآیندهای کلان سازمان از دیدگاه پورتر نموده‌اند که برخی جزئیات در مستندات قبلی ارائه گردیده است. دراین میان شرکت SAP از طریق شرکت پشتیبان خدمات تحلیل فرآیندی تحت عنوان IDS Scheer اقدام به استانداردسازی فرایندهای سازمانی به تفکیک انواع کسب و کارهای مختلف نموده است.در مقام مقایسه مدلهای مرجع SAP‌با فرآیندهای مرجع APQC ملاحظه میگردد که این شرکت به جای خروجی pdf اقدام به ارائه یک نرم‌افزار جامع کاتالوگ جهت معرفی فرآیندهای استانداردشده نموده است.

زنجیره ارزش

 نرم‌افزار مورد نظر تحت عنوان Solution Composer به تفکیک انواع بنگاهها، انواع سیستمهای سازمانی و نیز سایر تجربیات سازمان نسبت به ارائه اطلاعات سطح اول و دوم فرآیندهای کلان سازمانی اقدام مینماید.درحوزه سازمانها انواع شرکتهای تولیدی، خدماتی، مالی، خدمات عمومی و شرکتهای بازرگانی بررسی شده‌اند، به عنوان نمونه در حوزه مالی انواع بانکها و بیمه‌ها مورد بررسی قرار گرفته‌اند. پس از انتخاب حوزه کسب وکار، اطلاعات طبقه‌بندی فرآیندهای کلان سطح سازمان مورد نظر نمایش داده میشود. بر اساس دیدگاه پورتر فرآیندهای مدیریتی و پشتیبانی سازمان به صورت مستقل و بدنه اصلی سازمان به صورت مجزا نمایش داده میشود. دراین نرم‌افزار قابلیتهای لازم جهت کلیک بر روی هر عنوان فرآیند کلان و ورود به لایه پایین‌تر نیز دیده شده است. در ادامه شرح مختصری از فرآیند کلان ارائه گردیده است. همچنین در فرآیندهای سطح دوم، شاخصهای کلیدی عملکرد پیشنهادی به منظور ارزیابی عملکرد فرآیند موردنظر پیشنهاد گردیده است.نبایدفرآموش کرد که اصولاً اطلاعات شناسنامه‌ای فرآیندهای کلان و طبقه‌بندی فرآیندها، دارای هزینه بوده لذا کاتالوگ موردنظر اطلاعات مفیدی در خصوص انواع صنایع مختلف ارائه مینماید.در ادامه در این نرم‌افزار اقدامات لازم برای تشریح انواع سیستمهای کلان نیز ارائه گردیده است. این دیدگاه نسبت به شناسایی و بررسی انواع فرآیندهای کلان  و دسته‌بندی فرآیندها در حوزه‌های مختلف اقدام نموده است. از جمله حوزه‌های مورد بررسی میتوان به موارد زیر اشاره نمود

Customer Relationship Management
Supply Chain Management
Product Lifecycle Management
Supplier Relationship Management
xApps
Global Trade Services
Small and Midsize Businesses
Enterprise Resource Planning (ERP)
Service and Asset Management
Manufacturing
SAP solutions for RFID

دراین نرم‌افزار قابلیت بسیار خوب دیگری نیز در نظرگرفته شده است که به کاربر در الگوبرداری از مدلهای مرجع کمک شایان توجهی مینماید. این نرم‌افزار قابلیت ویرایش مدلهای مرجع را دارا می‌باشد. این بدان معنی است که کاربر میتواند یک نسخه کپی از مدل مرجع انتخابی ایجاد و نسبت به تغییر مدل مرجع بر اساس شرایط موجود سازمان مورد بررسی اقدام نماید. دراین خصوص فونت فارسی با برخی مشکلات مواجه است ولی باید توجه کرد که امکان استفاده از فونت فارسی جهت تهیه مدل زنجیره ارزش فرآیندهای سازمان بر اساس نرم افزار Solution Composer موجود است.

@bpmcbok

1 نظر

  1. نظرات کاربران:

       امین در ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ - ۰۹:۰۲:۰۵
    کاش در مورد آخرین نسخه و روش دانلود هم مینوشتین


    نوشتن دیدگاه

بالا