تحول فرآيند Process Transformation

تحول فرآيند Process Transformation
تحول فرآيند، سير تكاملي برنامه‌ريزي شده فرآيندهاي كسب و كار است كه با استفاده از يك روش نظام‌مند و متدولوژي معين براي حصول اطمينان از اينكه فرآيندهاي كسب و كار، اهداف سازمان را دنبال می‌کند، بكار می‌رود
آدرس‌دهي و نگهداشت تغييرات در چرخه عمر فرآيندهاي سازمان
شامل
بهبود فرآيند
متدولوژيهاي بازمهندسي و بازطراحي فرآيندها
فعاليتهاي مرتبط با پياده‌سازي فرآيندها
متدولوژيهاي مديريت تغييرات سازمان، تكنيكها و Best Practice ها
  1. هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...

    نوشتن دیدگاه

بالا