سازمان مديريت فرآيند-Process Management Organization

سازمان مديريت فرآيند-Process Management Organization
بررسي نقشها، مسئوليتها و ارائه ساختار جهت سازمان فرآيند محور شامل:
سازمان فرآيند محور چيست و چه چيزي انرا تعريف ميكند
موارد فرهنگي قابل توجه
عملكرد تيمي، عمليات افقي cross functional
حاكميت مديريت فرآيند
ساختار حاكميت
مديريت فرآيندهاي كسب وكار مركز تعالي سازمان
زماني كه يك سازمان به حد بلوغ كافي جهت مديريت فرآيندها می‌رسد، ساختار سازماني به طور طبيعي به سمت تغييراتي كه در برگيرنده فرآيندهاي سازمان باشد گرايش مي‌يابد. مديريت سنتي سازمان كه شامل كنترل و نظارت بر سطوح پائين سازمان هستند، به سمت تطبيق با روش‌هایی پيش می‌روند كه شامل ابعاد افقي فرآيندهاي e2e هستند، اين امر سبب ايجاد قابليت پاسخگويي و مسئوليت‌پذيري در قبال نیازمندیهای مشتريان سازمان و ارائه ارزش‌های مورد انتظار مشتريان در خلال فعالیتهای افقي سازمان مي‌گردد.
  1. هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...

    نوشتن دیدگاه

بالا