سمينار يكروزه ABPMP در ايران-هتل استقلال

به منظور برگزاري جشن يكسالگي انجمن متخصصين مديريت فرآيند آمريكا، در ايران سمينار يكروزه مديريت فرآيندهاي كسب وكار در تاريخ 7 ديماه 1396 در هتل استقلال برگزار ميگردد.

بیشتر بخوانید...

انجمن مهندسي صنايع ايران

برگزاري كارگاه آموزشي مديريت فرايندهاي سازمان به هدف آموزش موارد زير در تاريخهاي 22 و23  آذرماه 1396 * مفاهيم مديريت فرآيندهاي سازمان * زنجيره ارزش فرآيندها، مدلهاي مرجع، نرم افزار Solution Composer * استاندارد BPMN2 * نرم افزار Visual Paradigm * ساخت فرآيند نمونه عملياتي از يك سازمان مرتبط * سا...

بیشتر بخوانید...

پتروشيمي شيراز

كارگاه آموزشي مديريت فرآيندهاي كسب وكار به هدف آموزش مدلسازي فرآيندهاي سازمان در شركت پتروشيمي شيراز در مهرماه 1396 برگزار گرديد. دراين كارگاه آموزشي اقدامات لازم براي مدلسازي يك فرآيند نمونه از سازمان انجام و فعاليتهاي زير انجام گرديد. -ارتباط استراتژي با فرآيندهاي سازمان و همسويي فرآيندها -مفا...

بیشتر بخوانید...

مگاموتور-كارگاه آموزشي مديريت فرآيندهاي سازمان-استانداردBPMN۲

كارگاه آموزشي مديريت فرآيندهاي كسب وكار به هدف آموزش مدلسازي فرآيندهاي سازمان در شركت مگاموتور در تابستان 1396 برگزار گرديد. دراين كارگاه آموزشي اقدامات لازم براي مدلسازي يك فرآيند نمونه از سازمان انجام و فعاليتهاي زير انجام گرديد. -مفاهيم مديريت فرآيندهاي سازمان -زنجيره ارزش فرآيندها، مدلهاي مر...

بیشتر بخوانید...

معرفي كتاب پيكره عمومي دانش مديريت فرآيندهاي سازمان

بر اساس مطالعات انجام گرفته برروی کلیه فعالیتها و عملیات سازمانها این عملیات در دو گروه عمده قابلیت دسته بندی دارند 1- فعالیتهای با محوریت زمانی که در یک بازه زمانی شروع و همچنین ختم دارند. تحت عنوان Project معرفی میشوند دراین خصوص مرجع ارائه کننده به صورت PMBOK معرفی گردیده است. 2-فعالیتهای با ...

بیشتر بخوانید...

مگاموتور-كارگاه BPMN۲

كارگاه آموزشي دو روزه مدلسازي فرآيندهاي سازمان بر اساس استاندارد BPMN2‌و جهت طراحي يكي از فرآيندهاي عملياتي شركت مگاموتور در تابستان 1396 برگزار گرديد. دراين كارگاه همزمان با آموزشي المانهاي BPMN2‌اقدامات لازم براي آشنايي با نرم افزار ويژوال پارادايم انجام و فرآيند نمونه مدلسازي گرديد. همچنين در...

بیشتر بخوانید...

مجتمع تجاری گالریا-تهران-ولنجک- مردادماه۱۳۹۶

سمینار یکروزه آموزشی مدیریت فرآیندهای سازمان به منظور گردآوری و تجمیع شرح فعالیتهای وضعیت موجود در سازمان و تهیه شرح وظایف و طراحی چارت سازمانی بر اساس مستندات گردآوری شده از وضعیت موجود. دراین مجتمع تجاری اقدامات لازم برای ایجاد محل کسب و کار انجام و مراکز تجاری به صورت اجاره در  اختیار مستأجری...

بیشتر بخوانید...

شرکت توزیع برق مشهد

سمینار یکروزه مشاوره مدیریت فرآیندهای سازمان بررسی زنجیره ارزش فرآیندهای سازمان، الگوبرداری از سایر منابع از جمله SAP، DCOR، SCOR،VRM‌و سایر منابع در دسترس، بررسی نظام ارزیابی عملکرد [شرکت توزیع برق مشهد] @B...

بیشتر بخوانید...

شیراز-گروه آموزشی نوید پارس-شرکت برق منطقه‌ای استان فارس

شیراز-گروه آموزشی نوید پارس-شرکت برق منطقه‌ای استان فارس دوره آموزشی مدیریت فرآیندهای کسب وکار به هدف آشنایی با متدولوژی مدیریت فرآیند بر اساس استاندارد شرکت سپ تحت عنوان آیی وی ای، همچنین آموزش استاندارد مدلسازی فرایندها -بی پی ام ان2- در روزهای 17 و 18 اسفندماه 1395 برگزار گردید. قبلا از تلاش ...

بیشتر بخوانید...

سازمان بنادر و دریانوردی

دوره آموزشی مدیریت فرآیندهای سازمان به هدف آموزش استاندارد مدلسازی BPMN2‌در خرداد ماه 1396 در سازمان بنادر و دریانوردی به مدت 2 روز برگزار گردید. دراین دوره آموزشی فرآیند "مدیریت طرحهای وجوه اداره شده" بررسی و مدلسازی گردید.با تشکر از زحمات دوستان و همکاران گرامی در این ...

بیشتر بخوانید...

شرکت ایران‌خودرو،گروه اول-BPMN۲

اولین کارگاه آموزشی مدیریت فرآیندهای کسب و کار به منظور بازنگری مفاهیم مدیریت فرآیندهای سازمان و مدلسازی فرآیندها بر اساس استاندارد BPMN2‌به هدف مکانیزاسیون گردش عملیات فرآیندهای سازمان، در تاریخهای 9 و 14 اسفندماه در شرکت ایران‌خودرو برگزار گردید. شایان ذکر است که عملیات مدلسازی فرایندهای سازما...

بیشتر بخوانید...

شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت

دو کارگاه عملیاتی جهت آموزش مدلسازی فرآیندهای سازمان، در شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت در اسفندماه 1395 برگزار گردید. دراین کارگاههای آموزشی اقدامات لازم برای تشریح مدیریت فرآیندهای کسب وکار انجام ، و سعی گردید تا نسبت به مدلسازی زنجیره ارزش و فرآیندهای سازمان در قالب یک کلاس کارگاهی صورت گیرد...

بیشتر بخوانید...

پتروشیمی تبریز-آموزش BPMN۲

دوره آموزشی 2 روزه مدیریت فرآیندهای سازمان به هدف آموزش چرخه عمر مدیریت فرآیندهای سازمان در شرکت پتروشیمی تبریز برگزار گردید. دراین کارگاه آموزشی فرآیند توسعه محصول بر اساس استاندارد BPMN2 و ازطریق نرم افزار ویژوال پارادایم آموزش داده شد. در پایان برخی ماتریسها و خروجیهای مورد نیاز تجزیه و تحلیل...

بیشتر بخوانید...

صنایع زرین سلولز-مای‌بی بی-دیماه ۱۳۹۵

دوره آموزشی مدیریت فرآیندهای کسب وکار به هدف آشنایی کارشناسان صنایع زرین سلولز با موضوع چرخه عمر مدیریت فرآیندهای سازمان، شناسایی فرآیندها، ساخت زنجیره ارزش و مدلسازی بر اساس استاندارد بی پی ام ان2 در دیماه 1395 در دفتر مرکزی آن سازمان برگزار گردید. شایان ذکر است که صنایع زرین سلولز با توجه به ش...

بیشتر بخوانید...
بالا