زنجیره ارزش تأمین و لجستیک در شرکتهای EPC

شرکتهای EPC کار سازمانهایی هستند که کلیه عملیات طراحی، تأمین، ساخت  و پیاده سازی و بعضا نگهداشت پروژه های ساخت را برعهده دارند. در خصوص این شرکتهای مطالعات زنجیره ارزش به خوبی انجام نگرفته است در این فایل پرزنت سعی گردیده است ضمن نمایش سطح 1 حوزه فرآیندهای کلان شرکتهای EPC اقدامات لازم برای تعری...

بیشتر بخوانید...

طبقه‌بندی فرآیندی-زنجیره ارزش پورتر

بر اساس مطالعات منابع مرتبط با زنجیره ارزش Value chain، طبقه‌بندی فرآیندهای سطح اول سازمان در سه گروه عمده قابل انجام است. 1- فرآیندهای مدیریتی 2-فرآیندهای پشتیبانی 3- فرآیندهای  بدنه اصلی سازمان شایان ذکر است که طبقه‌بندی انجام شده از دیدگاه آقای پورتر در خصوص کلیه بنگاهها کاربرد دارد. نباید فر...

بیشتر بخوانید...

زنجیره ارزش فرآیندهای سازمان-Value Chain

منابع دراختیار بشر محدود میباشد و رقابت جهانی برای تصرف سهم بیشتر بازار از سوی شرکتها شدت گرفته است. تعدد بنگاه ها و شیوه های نوین تولید، استفاده از منابع را بیشتر وسریعتر کرده است.رقابت بین شرکتها برای دستیابی به منابع بیشتر ، بیش از پیش بالا گرفته است. ازطرفی شرکتها بدنبال راهی برای ایجاد مزیت...

بیشتر بخوانید...
بالا