چرخه عمر مدیریت فرآیندهای کسب و کار

بر اساس مدل ارائه گردیده توسط شرکت SAP ،‌چرخه عمر مدیریت فرآیندهای سازمان در 4 حوزه کلان شامل امور برنامه‌ریزی استراتژیک، طراحی و مدلسازی فرآیندها، پیاده‌سازی و مکانیزاسیون، و کنترل پایش شاخصهای عملکردی فرآیندهای سازمان می‌باشد. در حوزه استراتژی بر اساس ابزار کارت امتیازی متوازن اقدامات لازم برا...

بیشتر بخوانید...

تعاریف و مفاهیم کاربردی در حوزه مدیریت فرآیندهای سازمان

تعاریف و مفاهیم مورد استفاده در مدیریت فرآیندهای کسب و کار یکی از نکات بسیار مهم در هر شاخه علمی توجه به تعاریف و مفاهیم و محدودیتهای در نظر گرفته در علوم مورد نظر می­باشد. در حوزه چارچوب مدیریت فرآیندهای کسب و کار، تعار یف و مفاهیم اولیه به شرح زیر ارائه گردیده است. کسب و کار(BUSINESS): ماهیت ک...

بیشتر بخوانید...

مدیریت عملکرد سازمان

مدیریت عملکرد بنگاه یکی از منابع مفید در خصوص بررسی چرخه عمر مدیریت فرآیندهای سازمان از دیدگاه متدولوژی AVE‌می‌باشد. این متدولوژی توسط شرکت آیدیس شیر  جهت مدیریت فرآیندهای سازمان و پشتیبانی سیستمهای اطلاعاتی SAP ارائه گردیده است. کتاب مورد نظر چاپ اشپرینگر و جزء منابع مفید جهت شناسایی شاخصهای عم...

بیشتر بخوانید...

نرم افزارهای کاربردی در چرخه عمر مدیریت فرآیندهای سازمان

چرخه عمر مدیریت فرآیندهای کسب و کار بالغ بر تعدادی فعالیتهای اساسی و متضمن چرخه تکرار مدیریت بر فرآیندهای سازمان است. همانگونه که قبلاً نیز دراین خصوص اشاره گردیده است، فعالیتهای عمده شامل برنامه ریزی استراتژیک فرآیندهای سازمان، طراحی و مدلسازی، تجزیه و  تحلیل، بهبود، بازمهندسی، مکانیزاسیون، طرا...

بیشتر بخوانید...

مدیریت فرآیندهای سازمان BPM و معماری بنگاه EA

استاندارد مدلسازی فرآیندهای سازمان تحت عنوان EPC مخفف عنوان EVENT-DRIVEN PROCESS CHAIN یا زنجیره رخداد فرآیند، یکی از استانداردهای مطرح در حوزه مدلسازی فرآیندها می‌باشد. این استاندارد به عنوان استاندارد آلمانی علاوه بر کاربرد عملیاتی در حوزه مدیریت فرآیندهای کسب و کار،کلیه جزئیات و نیازمندیهای م...

بیشتر بخوانید...

عوامل بحرانی موفقیت مدیریت فرآیندهای سازمان - BPM Critical Success Factors

تلاش برای موفقیت اجرای BPM وابسته به عوامل و فاکتورهای متعددی از جمله وضعیت سازمان، مدیریت فرآیند و تجربیات فناوری است. راهنمای پیکره عمومی دانش BPM حاوی تعداد زیادی از عوامل بحرانی موفقیت مدیریت فرآیندهای کسب و کار در کل چرخه اجرای BPM مربوطه است. جزئیات مطالب مورد نظر در کتاب پیکره عمومی دانش ...

بیشتر بخوانید...

گامهای اصلی مدلسازی فرآیندهای سازمان

بر اساس ویدئو پیوست ملاحظه میگردد اقدامات لازم برای مدلسازی فرآیندهای سازمان شامل موارد به شرح زیر می‌باشد. 1- تعیین رلها و نقشهای مؤثر در انجام فعالیتهای فرآیند، که در مدلسازی فرآیندها تحت عناوین POOL‌ و LANE معرفی میگردند 2- تعیین ذینفعان اصلی فرآیند که به عنوان عوامل خارجی در بیرون از محدوده ...

بیشتر بخوانید...
بالا