استاندارد EPC(Event Driven Process Chain)

نمادهای EPC با همکاری میان شرکت SAP AG و دانشگاه سارلند و بر پایه شبکه‌های تصادفی (stochastic networks) و شبکه های موازی(Petri nets)  توسعه یافتند.[1]EPC عنصر کلیدی در مدل‌سازی فرایندهای کسب و کار به وسیله SAP R/3 است.     مقدمه‌ای بر مدلسازی در نرم افزار  ARIS پلتفرم ARIS دارای ماژول های متفاوت...

بیشتر بخوانید...
بالا