۴-استفاده نامناسب از رخداد پیغام

استفاده نامناسب از رخداد پیغام 1- یکی از کاربردهای نادرست رخدادهای پیغام(Message Events) اتصال آنها به یک رل خارجی(Pool) از طریق جریان پیغام می باشد(Message Flow). این امر اصولاً نادرست بوده و عملاً معنی آن امکان ارسال پیغام از یک مبدأ به یک مقصد معین است، به همین سبب در نمودار شکل زیر همانگونه ...

بیشتر بخوانید...
بالا