۶-استفاده نادرست از Sequence Flow در ارتباط با زیرفرآیندها

یکی از عمده‌ترین اشکالات در مدلسازی فرآیندهای سازمان تلاش برای ایجاد ارتباط مستقیم مابین المانهای فرآیندها با اجزاء زیرفرآیندهای مورد استفاده در آن می باشد. در شکل زیر اشکالات به شرح زیر قابل ذکر است. 1-   در اولین ایراد ملاحظه میگردد که سعی شده است فعالیت A مربوط به فرآیند مستقیماً به فعالیت B‌...

بیشتر بخوانید...
بالا