مدل مرجع فرآیندی-SAP Solution Composer

یکی از راهکارهای اصلی جهت طبقه‌بندی فرآیندها، الگوبرداری از مدلهای مرجع در حوزه تخصصی می‌باشد. دراین خصوص سازمان‌ها و شرکتهای مختلف اقدام به گردآوری وتجمیع اطلاعات طبقه‌بندی فرآیندهای کلان سازمان از دیدگاه پورتر نموده‌اند که برخی جزئیات در مستندات قبلی ارائه گردیده است. دراین میان شرکت SAP از طر...

بیشتر بخوانید...

مدلهای مرجع فرآیندهای کسب و کار

مدلهای مرجع یا چارچوب‌های فرآیندی، چارچوب‌های پایه‌ای استاندارد به منظور تسهیل در امور تجزیه و تحلیل و آنالیز فرآیندها هستند. چارچوب‌ها عموماً به منظور نمایش بهترین دیدگاه در خصوص چگونگی عملکرد فرآیندهای سازمان کاربرد دارند. نمونه این گونه فرآیندها در حوزه مدیریت زنجیره تأمین را می‌توان در خصوص ...

بیشتر بخوانید...

طبقه‌بندی فرآیندی-زنجیره ارزش پورتر

بر اساس مطالعات منابع مرتبط با زنجیره ارزش Value chain، طبقه‌بندی فرآیندهای سطح اول سازمان در سه گروه عمده قابل انجام است. 1- فرآیندهای مدیریتی 2-فرآیندهای پشتیبانی 3- فرآیندهای  بدنه اصلی سازمان شایان ذکر است که طبقه‌بندی انجام شده از دیدگاه آقای پورتر در خصوص کلیه بنگاهها کاربرد دارد. نباید فر...

بیشتر بخوانید...
بالا