دوره آموزش آنلاين مدلسازي فرآيندهاي سازمان-استانداردBPMN2-نرم افزار Visual_Paradigm16.2

دوره آموزش آنلاين مدلسازي فرآيندهاي سازمان-استانداردBPMN2-نرم افزار Visual_Paradigm16.2

دوره آموزشي كارگاهي مدلسازي و شناخت فرآيندهاي سازمان - استاندارد مدلسازي BPMN2- از طريق نرم افزار Visual_Paradigm16.2

يكي از مهمترين شاخصهاي مالي ارزيابي موفقيت يك سازمان كه بيانگر قدرت رقابت پذيري سازمان نيز ميباشد، شاخص حاشيه سود سازمان (Profit Margine)است. اصولاً هر بنگاه اقتصادي (دولتي/خصوصي)، به دنبال افزايش سوددهي در سازمان بر اساس ظرفيت و منابع آن است. كليه بنگاههاي اقتصادي در دنيا داراي دو خروجي اساسي هستند كه تحت عنوان Product و Service ناميده ميشوند. به منظور ايجاد كالا/خدمت در سازمانها اشراف به عمليات سازمان الزامي است. كليه عمليات سازمان در قالب دو نوع فانكشن گروه بندي ميگردند. Project  و Process . در موضوع پروژه ها علم مديريت پروژه مورد استفاده قرار ميگيرد(PMBOK). در ارتباط با فرآيندها علم مديريت فرآيند مطرح ميباشد(BPMCBOK). به زبان ساده تر بايد بتوانيم كليه گردش كارها/فرآيندهاي سازمان را بر اساس يك منطق استاندارد ، شناسايي و مديريت كنيم. اين اصل پايه و اساس مديريت كسب و كار و ايجاد يك نظام رقابتي در بنگاههاي اقتصادي جهت همسويي با اهداف استراتژيك سازمان ميباشد. 

دراين دوره آموزشي سعي ميگردد كه در ابتدا ضمن ارائه تعاريف و مفاهيم مديريت فرآيندهاي سازمان، مدلهاي مرجع مديريت فرآيند از جمله شركت SAP(به عنوان بزرگترين ارائه كننده راهكارهاي ERP) و نيز APQC و انجمن متخصصين مديريت فرآيند آمريكا(ABPMP) تشريح گردند. در ادامه از ديدگاه يك پروژه نظام طبقه بندي فرآيندها(Value_Chain)، شناسائي و مدلسازي فرآيندهاي سازمان، زبان استاندارد مدلسازي فرآيندها تحت عنوان BPMN2 تشريح ميگردد. به منظور آشنائي عملي فراگيران با استاندارد مورد نظر،يك فرآيند نمونه ارائه و در طي دوره سعي ميگردد كه از طريق نرم افزار Visual_Paradigm16.2 ، نسبت به ايجاد اطلاعات پايه سازماني جهت مدلسازي فرآيندها و نيز ساخت فرآيند نمونه با استاندارد bpmn2 اقدام گردد. درادامه ضمن تخصيص فرآيند عملياتي به جايگاه زنجيره ارزش، انواع گزارشات و خروجيها، ماتريسها(RACI، CRUD)، خروجي html و نيز ساير نيازمنديها ايجاد ميگردد. 

دراين دوره آموزشي سعي ميگردد تا با ديدگاه اجرائي ، عمليات شناخت و مدلسازي فرآيندهاي سازمان  و ايجاد بستر پايه براي ساير عمليات ازجمله مكانيزاسيون، طراحي داشبوردهاي فرآيندي، تجزيه و تحليل فرآيندهاي، BPR و نيز ساير اقدامات انجام شوند.

لينك ثبت نام دوره آموزشي : https://m0h.ir/ubeope

تلفن تماس :09122451621

عنوان فایل لینک دانلود
سيلابس آموزشي دانلود
سيلابس آموزشيبرچسب ها:
،
،
،
،
،
،
،
  1. هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...

    نوشتن دیدگاه

بالا