گروه پژوهشی صنعتی آریان - 30 آبان الی یکم آذرماه 1397

گروه پژوهشی صنعتی آریان - 30 آبان الی یکم آذرماه 1397

کارگاه آموزشی مدیریت فرآیندهای سازمن استاندارد #BPMN2 از طریق گروه صنعتی پژوهشی آریانا برگزار منماید.دراین کارگاه آموزشی مطالب به شرح زیر قابل ارائه است.

رديف

موضوع اصلي

موضوع فرعي

زمان

1

پرزنته آموزشی مدیریت فرآیندهای کسب وکار

مفاهیم اولیه

تعاریف و مفاهیم

مقدمه ای بر مدیریت فرایندهای سازمان

عوامل بحرانی موفقیت مدیریت فرآیندهای کسب و کار

مزاياي حاصل از مديريت فرآيندهاي كسب‌وكار

سازمان‌ها به دنبال چه هستند؟

عوامل پيش‌برنده تغيير فرآيندهاي كسب‌وكار

چرا مديريت فرآيندهاي كسب‌وكار؟

اهميّت مديريت فرآيندهاي كسب‌وكار؟

نقاط كليدي در تاريخچه مديريت فرآيندها

چالشهای مدیریت فرایندهای کسب وکار

8الي 10:00

2

پرزنته آموزشی مدیریت فرآیندهای کسب وکار

مدیریت فرآیند محور

سازمان فرآیندی

RACI  چارت

حوزه های مدیریت فرآیندهای سازمان

مدل سه لایه ای تعالی در مدیریت فرآیندهای سازمان

چرخه عمر مدیریت فرآیندهای  سازمان

 • استراژی
 • طراحی
 • پیاده سازی
 • کنترل

8:00الي 10:00روز اول

3

پرزنته آموزشی مدیریت فرآیندهای کسب وکار

استانداردهای مدلسازی فرآیندهای سازمان

طبقه بندی فرایندهای سازمان

افراد درگیر در مدیریت فرآیندهای سازمان

معماری سازمان

شناسنامه فرآیند

مدیریت بهبود فرآیندهای کسب و کار

 • تجزیه و تحلیل فرآیندهای سازمان
 • بهبود فرآیندهای سازمان
 • بازمهندسی فرایندهای سازمان

10:30الي 12:30روز اول

4

استاندارد BPMN2 و قواعد مدلسازی بر اساس استاندارد

 • ساخت فرايند نمونه و تشريح اجزاء فرآيند
 • بيان قواعد و قوانين مدلسازي بر اساس رلها،ارتباطات رخدادها، فعاليتها،جهت استانداردهاي مدلسازي، بررسي و تحليل نمودارهاي از قبل ايجاد شده

ویژگیهای مشتری  داخلی/خارجی فرآیند

اقلام داده و ارتباطات داده­ای مابین اشیأ

متد مدلسازی فرآیند محدوده فرآیند، قواعد شکست فرآیندها

تعریف ارتباطات خارجی رلهای سازمان

آغاز، پایان و ارتباطات فعالیتهای فرآیند

ویژگیهای زیرفرآیندها

انواع زیرفرآیندها

ویژگیهای رخدادهای شروع و پایان

ویژگیهای رخدادهای میانی

13:30الي16:30روز اول

5

استاندارد BPMN2 و قواعد مدلسازی بر اساس استاندارد

نرم افزار Visual Paradigm

 • تشريح ابزار مدلسازي فرآيندها، تشريح اجزاء نرم‌افزار بر اساس منو استاندارد، جايگاه نرم‌افزار مدلسازي در چرخه عمر مديريت فرآيند، ايجاد يك پروژه نمونه جهت كار تيمي، تشريح  روش استفاده از نرم‌افزار جهت تهيه مدل، تهيه و ساخت مدل نمونه بر اساس‌ نرم‌افزار منتخب(جهت مدلسازي با ابزار BPMN‌ نرم‌افزار Visual Paradigm در نظر گرفته شده است.)

بررسي ارتباطات مدلهاي تهيه شده با معماري بنگاه

تهيه مدلهاي نمونه بر اساس شرايط معين

مدلسازي فرآيندهاي سازمان (مدلسازي فرآيند نمونه)

تشريح ابزارآلات مدلسازي فرآيندهاي كسب و كار

تشریح اجزاء مورد نياز به منظور پاسخگويي به مديريت فرآيندهاي كسب وكار در نرم افزارهاي مدلسازي

تشريح جايگاه ابزار در چرخه عمر مديريت فرآيند و مقايسه با ابزار BPMS

تشريح منو و ساير ابزار و تجهيزات موجود در نرم‌افزار

تشريح انواع مدلهاي قابل ساخت در نرم افزار Visual Paradigmاز جمله مدل زنجيره ارزش، مدل فرآيند، چارت سازماني ، مدل نمودار ارتباطات ماهيتها، و...........

8:30الي 10:30 روز دوم

6

نرم افزار Visual Paradigm

تشريح اجزاء مدلسازي BPMN

ادامه تهيه مدل نمونه و تشريح بر اساس استاندارد BPMN

10:30الي12:30 روز دوم

7

نرم افزار Visual Paradigm

بررسي گزارشات و خروجيهاي قابل دريافت از ابزار مدلسازي فرآيند كه مي‌توانند در تجزيه و تحليل فرآيند مؤثر باشند.

بررسي نمونه شناسنامه فرآيندهاي كاربردي در سازمان كه ميتوانند جهت مستندسازي فرايندها موثر واقع شوند.

بررسي راهكارهاي مكانيزاسيون از ديدگاه سيستمهاي اطلاعاتي و گردش كار مكانيزه

نمايش فرايند مكانيزه شده نمونه از مرحله طراحي فرايند و نمايش صفحات مكانيزه شده بر اساس فعاليتهاي فرآيند

13:30 الي 16:30 روز دوم


منابع مورد استفاده براي آموزش دوره مديريت فرآيندهاي سازمان بر اساس ليست زير مي‌باشد .

همچنین فایل مربوط به جزئیات سیلابس آموزشی به پیوست قابلیت دانلود دارد.

عنوان فایل لینک دانلود
سیلابس دانلود
سیلابس

 1. هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...

  نوشتن دیدگاه

بالا